مدل

Kingstone      DTSE9

مشخصات

گارانتی

گارانتی ماهان رایانه ایرانیان گستر

تصویر فلش مموری کینگ استون