حافظه SSD چیست؟

SSD برگرفته شده از عبارت Solid State Drive است که در زبان فارسی درایو حالت جامد ترجمه شده است که از نیمه رساناهای حالت جامد تشکیل شده است. ادامه مطلب …